Close

Shri P. K. Sen Gupta

Tehsil Office Jabalpur(rural) /Panagar, District Jabalpur

Email : sdmpanjab[at]mp[dot]gov[dot]in
Designation : S.D.M. Jabalpur(rural) and Panagar
Phone : 9713311007
Fax No. : 9713311007
Room No. : 1